Sadzby za dopravu

Domáca dopra, v prípade dobierky:

Suma objednávky (s DPH) Náklady na dopravu (bez DPH)
do 7.500,- Ft 750,- Ft
7.501,- Ft – 31.750,- Ft 10% celkovej hrubej faktúry
nad 31.750,- Ft free

Domáca doprava, v prípade platenia dopredu alebo s platonou kartou:

do 15.000,- Ft 900,- Ft
nad 15.000,- Ft 1.500,- Ft
nad 10 kg +100,- Ft / kg

Medzinárodna doprava, uhradená dopredu:

Na zaklade individuálnej kalkulácie

Medzinárodna doprava, pri platbe s platobnou kartou:

3.500,- Ft (+DPH)