ÁSZF és Adatvédelmi Szabályzat

ÁSZF

Cégadatok

 • Cégnév: Écsy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Écsy Kft.)
 • Székhely: 1214 Budapest, Völgy u. 11. fsz. 2.
 • Telephely: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-687655
 • Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 12466713-2-43
 • Közösségi adószám: HU12466713
 • Képviselő neve: Écsy József
 • Telefon: +36-1-425-23-68
 • E-mail: ecsy@ecsy.hu

Ügyfélszolgálat

 • telefon: +36-1-425-23-68
 • fax: +36-1-278-23-73
 • mobil: +36-20-331-8981
 • e-mail: ecsy@ecsy.hu

Nyitva tartás:

 • Hétfő-Csütörtök: 8:30-16:30-ig
 • Péntek: 8:30-16:00-ig

Webes megrendelés

Az Écsy Kft. weblapján szereplő termékek közösségi beszerzésből illetve saját importból kerülnek az országba, valamennyi termék gyártói nyilatkozattal ellátott, ami az élelmiszeripari felhasználást biztosítja.

A termékek egy része nagyüzemi igénybevételre tervezett és gyártott termék, másik része pedig háztartási felhasználásra készült.

Weboldalunkon nem jelenik meg a teljes termékpalettánk, így előfordulhat, hogy a megrendelt termék nem vehető át azonnal. Ilyen esetben a megrendelőt e-mailban vagy telefonon tájékoztatjuk a várható beérkezés időpontjáról és ennek függvényében eldöntheti, hogy megvárja-e azt.

A webshopban a termékek nettó kiskereskedelmi ára csak regisztráció után jelenik meg.

Ezért kérjük, ha rendelni szeretne, előtte regisztráljon!

Megrendelés

Válassza ki a kínálatból a terméket és tegye a raklapra. A raklapon lévő termékeket vagy mennyiségeket bármikor módosítani és-vagy törölni lehet. Ha a megrendelés korrekt, rákattintunk a Rendelés lezárására, ahol kiválasztható a szállítás és a fizetés módja. A Tovább gombbal Rendelés lezárásához érünk, ahol a számlázási, szállítási adatokat kell megadni esetleg egyéb közlendők felvitelére is lehetőség van. A Rendelés elküldése gomb megnyomásával az Écsy Kft. e-mailen megkapja a rendelést. Az Écsy Kft. minden esetben visszaigazolja a megrendelést, telefonon vagy e-mailben.

A megrendeléseket, a teljesítést, a kiszállítás igazolását a pénzügyi év lezárásáig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A pénzügyi év lezárása után a megrendeléseket töröljük, a bennük rögzített személyes adatokat az Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.

Termékek ára, a vásárlás költségei

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendőek.

A termékek árán kívül szállítási díjat kell még a vevőnek fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a postaköltséget. A szállítási díj a GLS Hungary Kft. mindenkor hatályos csomagszállítási díjszabásához, továbbá a vásárlás végösszegéhez igazodik. Részletezése a weblap bal oldalán levő Szállítási feltételek alatt található.

A megrendelt termékek árát az Écsy Kft. által a Budapest Banknál vezetett 10100826-49920900-01000002-es számlára lehet utalni, illetve utánvéttel lehet kifizetni a futárnak.

Szállítási feltételek

Kiszállítás estén a GLS Hungary Kft. szállítja házhoz a megrendelt termékeket.

Az Écsy Kft. az elszállítás határidejére vállal felelősséget.

Kérjük, a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet a csomag átvétele előtt. Utólagos reklamációra akkor van lehetőség, ha a megrendelt termék sérült, ép csomagolás mellett. Ebben az esetben részünkre fényképet küldenek a sérült termékről, az Écsy Kft. pedig kicseréli a terméket.

Az elállás jogának estleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének dátumáról kérjen igazolást a kézbesítőtől.

Saját gépkocsival történő szállítás esetén előre egyeztetett időpontban szállítjuk a megrendelt árut.

Elállás joga

A jelen ÁSZF alapján a www.ecsy.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A 14 munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik A vevőnek igazolnia kell a kézhezvétel napját és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell.

A vevő írásban, e-maiben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF Cégadatok fejezetében rögzített e-mail címre kell elküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, hogy beazonosítható legyen a megrendelés.

Elállás esetén a vevő köteles a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban, ajánlott küldeményként visszaküldeni az Écsy Kft. részére. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő köteles a termékkel együtt a vonatkozó számlát is visszaküldeni az Écsy Kft részére.

Az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül az Écsy Kft. a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Az Écsy Kft. jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét.

Panaszügyintézés helye, módja

Panaszait írásban a fenti címekre küldött levélben, e-mailben, szóban pedig a fenti telefonszámon teheti meg.

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot a beazonosítás végett.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ez esetben az alábbiak szerint az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával.

Felügyeleti szerveink a következők:

 • Megrendeléssel kapcsolatos panaszok esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság.
 • Jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatal, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.
 • Elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság.
 • A termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.
 • Az ÁSZF tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket a pénzügyi év zárásáig megőrizzük.

Adatvédelmi szabályzat

Az Écsy Kft. írásos engedélye nélkül tilos a www.ecsy.hu bármilyen tartalmi elemének felhasználása bármilyen célra, kivéve, ha az a tartalom rendeltetésszerű használatával, az Écsy Kft. árukínálatának megismerése céljából történik.

A jogvédett fotók kizárólagos felhasználója az Écsy Kft.

A www.ecsy.hu honlap a 2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) hatálya alá tartozó tevékenységeket végez, figyelembe véve az 1992 évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) rendelkezéseit.

Az Écsy Kft. a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben.

Társaságunk az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból- piackutatás stb- csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a vevők hozzájárulása alapján kezelheti. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy részére.

Folyamatosan biztosítani kell, hogy az érintett az adatkezelést megtilthassa, melyet az Écsy Kft. minden egyes kiküldött hírlevélben biztosít a felhasználó részére.

Társaságunk törli a szolgáltatás nyújtása során felvett adatokat, ha az érintett így rendelkezik (megtiltja az adatkezelést)

Biztosítani kell, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. Ezen kötelezettségnek az Écsy Kft. a hírlevélben és a megrendelést visszaigazoló e-mailben található linken keresztül tesz eleget.

Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • tájékoztatás
 • helyesbítés
 • törlés
 • betekintés
 • tiltakozás az adatkezelés ellen.

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII.) tartalmazza.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Hírlevelek küldése

A hírlevelek küldését a fenti két jogszabályon kívül a 2008.évi XLVIII. törvény (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól) szabályozza.

A gazdasági reklám törvény alapján reklám természetes személynek elektronikus levelezés kizárólag akkor közölhető, ha a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A gazdasági reklámtörvény ezen rendelkezése alapján a hírlevelek küldése esetén, a nyilatkozó neve tekintetében, az adatkezelés kötelező.

A feliratkozás alapján az Écsy Kft. visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük és részére reklámot a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére, mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőség van az ÁSZF-ben rögzített, illetve a hírlevélben feltüntetett elektronikus címekre történő megküldéssel. A visszavonó nyilatkozatot csak akkor tudja Társaságunk teljesíteni, ha a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható.

Az Écsy Kft. (a reklámozó) és velünk kapcsolatban álló, a hírlevelek küldését végző elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó társaság (a reklám közzétevője), a hozzájárulásban meghatározott körben, a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-67234/2013